Om byrån

Vår ambition är att vara en flexibel och vass juridisk partner. Det ska vara lätt att samarbeta med oss och vi är  lätta att nå. Det innebär att du alltid kan få precis den hjälp du för tillfället behöver.

Vi sätter stort värde på det personliga mötet, vilket ger oss möjlighet att sätta oss in i och förstå den situation som klienten befinner sig i. Ofta har vi erfarenhet av liknande situationer. Ändå är varje fall unikt och måste behandlas därefter. Vi anstränger oss för att förklara juridiken för dig på ett rakt och tydligt sätt så att du kan vara delaktig i processen, förstå och ta aktiv del i de beslut som fattas. Våra klienter värdesätter vårt engagemang, vår kompetens och att vi alltid gör vårt yttersta för att uppnå bästa möjliga resultat.

Som advokater har vi en absolut lojalitet mot våra klienter. Vi är oberoende från alla typer av yttre påverkan och står i alla lägen på klientens sida utan förbehåll och utan undantag. För oss är det självklart att du ska kunna lita på att vi alltid upprätthåller advokatsekretessen.

MÅNGÅRIG ERFARENHET

Våra advokater har mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Vi följer hela tiden rättsutvecklingen och strävar oavbrutet efter förbättring på alla plan, såväl när det gäller vår egen professionella kompetens som i utvecklandet av våra arbetsmetoder. Vi använder oss av de senaste IT-baserade juridiska arbetsverktygen, allt för att säkerställa att våra klienter får bästa möjliga stöd och hjälp.

VI LEVER UPP TILL HÖGA FÖRVÄNTNINGAR

Varje advokatuppdrag är ett förtroende. Vi anstränger oss alltid för att leva upp till högt ställda förväntningar. Vi uppskattar särskilt när vi lyckas upprätta en långsiktig relation med en klient, som kan återkomma i olika typer av situationer över åren.

Wilson Creative är en reklambyrå som är extra bra på att kommunicera med den yngre generationen, morgondagens mest intressanta konsumenter.